شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای فوریه, 2014

شارژر دستی موبایل

بدون نظر

IMG_4039موبایل امروزه به وسیله کارآمدی تبدیل شده است و کاربرد آن روز بروز درحال افزایش است.به منظوراستفاده مستمر و مداوم ازاین وسیله لازم است امکان شارژاین وسیله رادر هرشرایطی داشته باشیم. شارژرهای متعارف که ازبرق استفاده میکنند همیشه دردسترس نیستند یابه دلیل عدم امکان توقف در مکانی خاص نمی توانند مورد استفاده واقع شوند. شارژرهای دیگر نظیرشارژ کننده های نوری نیاز به شرایط خاص دارندکه همیشه برقرار نیست.ولی شارژردستی موبایل در هر شرایطی امکان شارژ اضطراری را برای کاربر ایجاد میکند وبا توجه به اینکه یک تولیدکننده انرژی در دست شماست میتواند رضایت خاطر شمارا درهر شرایطی جلب کند. این دستگاه دارای گواهینامه ثبت اختراع وتاییدیه علمی میباشد.